Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile 1992’de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. 1999 depreminde maddi varlığının %75’ini yitiren Kocaeli Üniversitesi, söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlamıştır..

UMUTTEPE YERLEŞKESİ : Bu süreç sonunda, yeni yerleşim için yer arayışlarına giren Kocaeli Üniversitesi, 4 Ekim 2000 tarihinde Üçtepeler Mevkiinde 6500 dönümlük alanda Umuttepe Yerleşkesi’nin temelini atmıştır. 4 yıl gibi kısa bir sürede yerleşke inşaatı tamamlanmış ve 2004-2005 öğretim yılında üniversitemiz yeni yerleşkesine taşınmıştır. Böylece Türkiye’de ilk defa bir üniversite yerleşkesi projelendirilerek hayata geçirilmiştir. Umuttepe Batı Yerleşkesi’nin inşaatı devam etmektedir.

  • Üniversitemiz; 14 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 21 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 13 Araştırma ve Uygulama merkezi, 28 Araştırma ve Uygulama Birimi, ve 81.877 öğrencisi (2015-2016 eğitim-öğretim yılı) ile eğitim öğretimine devam etmektedir
  • Türkiye’de bir üniversite yerleşkesinin tamamı ilk defa projelendirilmiş, ilk 4 yılda açılışı yapılmış ve 8 yıl içinde bitirilmiştir.
  • Üniversitemizde ısıtma, sulama ve havalandırma gibi cihazlar otomasyona bağlı olup, yerleşke dışından da kumanda edilebilmektedir.
  • Umuttepe Yerleşkesi otomatik bahçe sulama sistemine sahiptir.
  • Türkiye’de ilk defa bizim üniversitemizde bir arıtma tesisi kurulmuştur.

HEDEFLERİMİZ

Araştırma laboratuvarlarımızı geliştirerek, bu laboratuvarları yurtdışından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açmak, bir anlamda mezuniyet öncesi ve sonrasında uluslararasına açılmayı da önemli hedeflerimizden görmek. Değer faktörü yüksek araştırma kavramını üniversitemizde yerleştirmek. Bütün bu çalışmalarda ana hedefimiz, daha yüksek kalitede mezunlar yetiştirmek, eğitimde yeniden yapılanma sürecinde çalışmalarımıza hız vermek. Üniversitenin eğitim kalitesi, donanım yeterliliği, öğretim elemanları niteliği, araştırma gibi kriterler bakımından Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almak. Dünyadaki bilimsel ve kültürel gelişmeleri eş zamanlı izleyebilmek amacıyla bilgisayar eğitim desteğini; öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel düzeyinde yaygınlaştırmak. Bir yandan evrensel değerlere entegre olmaya çalışırken, diğer yandan öz değerlere sahip çıkarak, ulusal ve yöresel özelliklerimizi korumak. Mezun öğrencilerimizle ilişkimizi sürdürerek iş yaşamının gereklilikleri ve beklentileri konusunda Üniversitemizle işbirliği yapmalarını sağlamak. Yönetimde, çalışmada, üretimde “Katılımcılığı” esas almak; bu sürece öğrencileri ve çevreyi de katarak tüm becerilerin pozitif amaçlara tahsisini gerçekleştirmek. Sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik yenilikler ve araştırma konularında öğretim elemanlarını motive etmek, sanayi-üniversite işbirliğini yaşanır hale getirmek, teknokentleri verimli bir şekilde çalıştırmak. Her yıl düzenli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

89

Teknopark A.Ş.


Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Eylül 2015 tarihi itibari ile bünyesindeki 89 firma ile faaliyetini sürdürmektedir.
1240

Erasmus Öğrencisi


Üniversitemizde Erasmus programı kapsamındaki öğrenci sayısı
6500

Dönüm


Kocaeli Üniversitesi, 4 Ekim 2000 tarihinde Üçtepeler Mevkiinde 6500 dönümlük alanda Umuttepe Yerleşkesi’nin temelini atmıştır.
38

Yabancı Üniversite


Üniversitemizin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yaptığı Erasmus İkili anlaşmaları dışında da ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur.

Misyon ve Vizyonumuz

Bilgi çağına hâkim, bilinir, görünür bir üniversite olmak.

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim,araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinir markalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.